august 2012

Grønn løvgresshoppe - Tettigonia viridissima

Det jeg trodde var en vortebiter, viser seg å være en grønn løvgresshoppe i stedet. Hvorfor har jeg alltid trodd at det bare finnes EN stor, grønn gresshoppe her i Norge..? Jeg har ubekymret vider...

Test av Biltemas blåbærplukker

Biltemas blåbærplukker til kr 49,- eller deromkring ble testet mot en tradisjonell blåbærplukker av helt vanlig type. Erfaringen viste at en bøtte med biltema-bær bestod av vesentlig mer kvist og b...

Overkjørt mår

I natt ble denne hann-måren overkjørt like bortenfor der vi bor. Det er andre gang jeg ser en mår i år, men den første var i live, så det var mye hyggeligere. Jeg tok med måren i en plastpose og sk...

En beverunge!

Vi bor like ved Tovdalselva, og er ofte ute i båten for å nyteden vakrenaturen og dyrelivet. Vi har fulgt med på et par beverfamilier i nærheten, og har nå gått og ventet for å se om det dukker opp...

En flaggermustragedie

I sommer har jeg, som del av en bacheloroppgave,fulgt med på en ynglekoloni med Pipistrellus pygmaeus, altså dvergflaggermus. Dette har vært en interessant studie, og på det meste telte jeg 513 ut...

Firfisle - Zootoca vivipara

Firfisle Zootoca vivipara (tidligerekaltLacerta vivipara) er en av våre fem mer eller mindrevanlige reptiler. Når jeg sier fem, så er det ikke helt sikkert at det bare er fem! Sandfirfisla finnes n...

Stålorm - Anguis fragilis

Stålormen er en av de 5 reptilene vi har her i Norge. Den er ingen orm eller slange, men en benløs øgle. I motsetning til ormene våre har den øyelokk, som den kan lukke. Hvis du ser nøye etter på h...

Buorm - Natrix natrix

I Norge har vi 5 naturlig forekommende reptiler. Disse er firfisle, stålorm, hoggorm, buorm og slettsnok. Buormen har en lang og slank kropp, og vanligvis kan den gjenkjennes på de hvite eller g...

Verdens største flaggermuskoloni

En fin film som viser utvflyvningen av verdens største flaggermuskoloni. Kolonien består av 20 millioner flaggermus, og det er før de har fått ungene sine!
hits